موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Iridescent

مشخصات فنی

Product Number 4197
Product Construction Tufted Level Loop Pile
Yarn System 100% Solution Dyed Nylon
Standard Backing Graphlex®
Optional Backing(s) (Learn more) ReCushion Bac®,SONE®
Size – Packaging 50 x 50 cm – 5 m² Box
Pile Yarn Weight 518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight 335 g/m² ±10%
Total Weight 3734 g/m² ± 5%
Pile Height 2.6 mm +15% / – 10%
Total Thickness 5.6 mm ± 0.5 mm
Gauge – Ends per 10 cm 1/10 – 39.4
Tufts per m² 200,940/m² ±5%

ویژگی های محصول

 • سازگار با سیستم گرمایش از کف
 • ضد الکتریسیته ساکن
 • مقاومت در برابر تغییر رنگ
 • مقاوم در برابر سایش
 • مناسب برای استفاده از صندلی چرخ دار
 • مناسب برای فضا های با تردد بالا

موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Meadow

 

مشخصات فنی

Product Number 4197
Product Construction Tufted Level Loop Pile
Yarn System 100% Solution Dyed Nylon
Standard Backing Graphlex®
Optional Backing(s) (Learn more) ReCushion Bac®,SONE®
Size – Packaging 50 x 50 cm – 5 m² Box
Pile Yarn Weight 518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight 335 g/m² ±10%
Total Weight 3734 g/m² ± 5%
Pile Height 2.6 mm +15% / – 10%
Total Thickness 5.6 mm ± 0.5 mm
Gauge – Ends per 10 cm 1/10 – 39.4
Tufts per m² 200,940/m² ±5%

ویژگی های محصول

 • سازگار با سیستم گرمایش از کف
 • ضد الکتریسیته ساکن
 • مقاومت در برابر تغییر رنگ
 • مقاوم در برابر سایش
 • مناسب برای استفاده از صندلی چرخ دار
 • مناسب برای فضا های با تردد بالا

موکت اداری interface Meadow

موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Waterfall

مشخصات فنی

Product Number 4197
Product Construction Tufted Level Loop Pile
Yarn System 100% Solution Dyed Nylon
Standard Backing Graphlex®
Optional Backing(s) (Learn more) ReCushion Bac®,SONE®
Size – Packaging 50 x 50 cm – 5 m² Box
Pile Yarn Weight 518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight 335 g/m² ±10%
Total Weight 3734 g/m² ± 5%
Pile Height 2.6 mm +15% / – 10%
Total Thickness 5.6 mm ± 0.5 mm
Gauge – Ends per 10 cm 1/10 – 39.4
Tufts per m² 200,940/m² ±5%

ویژگی های محصول

 • سازگار با سیستم گرمایش از کف
 • ضد الکتریسیته ساکن
 • مقاومت در برابر تغییر رنگ
 • مقاوم در برابر سایش
 • مناسب برای استفاده از صندلی چرخ دار
 • مناسب برای فضا های با تردد بالا

موکت اداری interface Waterfall

موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Sunset

 

مشخصات فنی

Product Number 4197
Product Construction Tufted Level Loop Pile
Yarn System 100% Solution Dyed Nylon
Standard Backing Graphlex®
Optional Backing(s) (Learn more) ReCushion Bac®,SONE®
Size – Packaging 50 x 50 cm – 5 m² Box
Pile Yarn Weight 518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight 335 g/m² ±10%
Total Weight 3734 g/m² ± 5%
Pile Height 2.6 mm +15% / – 10%
Total Thickness 5.6 mm ± 0.5 mm
Gauge – Ends per 10 cm 1/10 – 39.4
Tufts per m² 200,940/m² ±5%

ویژگی های محصول

 • سازگار با سیستم گرمایش از کف
 • ضد الکتریسیته ساکن
 • مقاومت در برابر تغییر رنگ
 • مقاوم در برابر سایش
 • مناسب برای استفاده از صندلی چرخ دار
 • مناسب برای فضا های با تردد بالا

موکت اداری interface Sunset

موکت اداری interface Iridescent

موکت اداری interface Nordic

 

مشخصات فنی

Product Number 4197
Product Construction Tufted Level Loop Pile
Yarn System 100% Solution Dyed Nylon
Standard Backing Graphlex®
Optional Backing(s) (Learn more) ReCushion Bac®,SONE®
Size – Packaging 50 x 50 cm – 5 m² Box
Pile Yarn Weight 518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight 335 g/m² ±10%
Total Weight 3734 g/m² ± 5%
Pile Height 2.6 mm +15% / – 10%
Total Thickness 5.6 mm ± 0.5 mm
Gauge – Ends per 10 cm 1/10 – 39.4
Tufts per m² 200,940/m² ±5%

ویژگی های محصول

 • سازگار با سیستم گرمایش از کف
 • ضد الکتریسیته ساکن
 • مقاومت در برابر تغییر رنگ
 • مقاوم در برابر سایش
 • مناسب برای استفاده از صندلی چرخ دار
 • مناسب برای فضا های با تردد بالا

موکت اداری interface Nutmeg

فرم دسترسی به کاتالوگ های کارپت لند

لطفا جهت دانلود اطلاعات زیر را وارد کنید
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟