1

قالیچه کفپوش کارپت لند 11002BS

قالیچه کفپوش کارپتزلند 11002BS

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد

>  بادوام و ضد پوسیدگی

>  ضد باکتری

>  سهولت در نظافت

>  قابلیت استفاده در محیط باز

>  ضد آب و روغن

>  سرعت و سهولت در نصب

>  ثبات ابعادی

>  قابلیت جذب صدا

>  ضد آتش

>  ضد الکتریسیته ساکن

>  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی
قالیچه کفپوش کارپت لند 11008BS

قالیچه کفپوش کارپتزلند 11008BS

 

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد

>  بادوام و ضد پوسیدگی

>  ضد باکتری

>  سهولت در نظافت

>  قابلیت استفاده در محیط باز

>  ضد آب و روغن

>  سرعت و سهولت در نصب

>  ثبات ابعادی

>  قابلیت جذب صدا

>  ضد آتش

>  ضد الکتریسیته ساکن

>  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی
قالیچه کفپوش کارپت لند 11024BS

قالیچه کفپوش کارپتزلند 11024BS

قالیچه کفپوش کارپت لند 11002BS

تومان95,000تومان615,000

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

صاف
شناسه محصول: 21002-1-1-1 دسته: , برچسب:
کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد
>  بادوام و ضد پوسیدگی >  ضد باکتری >  سهولت در نظافت >  قابلیت استفاده در محیط باز >  ضد آب و روغن >  سرعت و سهولت در نصب >  ثبات ابعادی >  قابلیت جذب صدا >  ضد آتش >  ضد الکتریسیته ساکن >  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ابعاد

, , ,
قالیچه کفپوش کارپت لند 21002

قالیچه کفپوش کارپت لند 11002BS

تومان95,000تومان615,000

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

صاف
شناسه محصول: 21002-1-1-1 دسته: , برچسب:
کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد
>  بادوام و ضد پوسیدگی >  ضد باکتری >  سهولت در نظافت >  قابلیت استفاده در محیط باز >  ضد آب و روغن >  سرعت و سهولت در نصب >  ثبات ابعادی >  قابلیت جذب صدا >  ضد آتش >  ضد الکتریسیته ساکن >  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ابعاد

, , ,
قالیچه کفپوش کارپت لند 21003

قالیچه کفپوش کارپتزلند 21003

 

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد

>  بادوام و ضد پوسیدگی

>  ضد باکتری

>  سهولت در نظافت

>  قابلیت استفاده در محیط باز

>  ضد آب و روغن

>  سرعت و سهولت در نصب

>  ثبات ابعادی

>  قابلیت جذب صدا

>  ضد آتش

>  ضد الکتریسیته ساکن

>  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی

 
قالیچه کفپوش کارپت لند 54007BP

قالیچه کفپوش کارپتزلند 54007BP

قالیچه کفپوش کارپت لند 11002BS

تومان95,000تومان615,000

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

صاف
شناسه محصول: 21002-1-1-1 دسته: , برچسب:
کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد
>  بادوام و ضد پوسیدگی >  ضد باکتری >  سهولت در نظافت >  قابلیت استفاده در محیط باز >  ضد آب و روغن >  سرعت و سهولت در نصب >  ثبات ابعادی >  قابلیت جذب صدا >  ضد آتش >  ضد الکتریسیته ساکن >  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ابعاد

, , ,
قالیچه کفپوش کارپت لند 6019S

قالیچه کفپوش کارپتزلند 6019S1

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد

 

>  بادوام و ضد پوسیدگی

>  ضد باکتری

>  سهولت در نظافت

>  قابلیت استفاده در محیط باز

>  ضد آب و روغن

>  سرعت و سهولت در نصب

>  ثبات ابعادی

>  قابلیت جذب صدا

>  ضد آتش

>  ضد الکتریسیته ساکن

>  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی
قالیچه کفپوش کارپت لند 6019S1

قالیچه کفپوش کارپتزلند 6019S1

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد

>  بادوام و ضد پوسیدگی

>  ضد باکتری

>  سهولت در نظافت

>  قابلیت استفاده در محیط باز

>  ضد آب و روغن

>  سرعت و سهولت در نصب

>  ثبات ابعادی

>  قابلیت جذب صدا

>  ضد آتش

>  ضد الکتریسیته ساکن

>  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی
قالیچه کفپوش کارپت لند 6025S1

قالیچه کفپوش کارپتزلند 6025S1

قالیچه کفپوش کارپت لند 11002BS

تومان95,000تومان615,000

کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد

صاف
شناسه محصول: 21002-1-1-1 دسته: , برچسب:
کفپوشهای وینیل گلاس به دلیل مقاومت نوری یو وی بالا ضد آب ضد سایش و پوسیدگی بودن و خصوصیات آنتی باکتریال قابلیت اجرا در محیط های مرطوب فضای باز فضاهای پرتردد و اداری فروشگاهی بیمارستانی رستورانی و ورزشی دارا می باشد کفپوش های وینیل گلاس بعلت استفاده از تکنولوژی منحصربفرد تار و پودها بنحوی پیچیده و بافته و بوسیله گرما چسبانده میشوند که در نهایت محصول قابلیت جذب لکه و گرد و غبار را نداشته و لذا به سهولت پاک میگردد
>  بادوام و ضد پوسیدگی >  ضد باکتری >  سهولت در نظافت >  قابلیت استفاده در محیط باز >  ضد آب و روغن >  سرعت و سهولت در نصب >  ثبات ابعادی >  قابلیت جذب صدا >  ضد آتش >  ضد الکتریسیته ساکن >  عدم جذب گرد و غبار و آلودگی

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ابعاد

, , ,